Arxiu d'etiquetes procediments

La recuperació del pacient després d’una anestèsia

La recuperació anestèsica del pacient és aquell procediment en el qual l’objectiu és tornar al pacient al seu estat conscient en el qual estava abans de la cirurgia. És una de les fases en les quals es produeix un major nombre d’accidents i complicacions.

En aquesta fase, els dos factors més importants de controlar són la hipotèrmia i el dolor, per tant, hem d’utilitzar fàrmacs especials per tal d’evitar aquest patiment i tècniques especials perquè els animals no perdin o recuperin temperatura el més aviat possible.

De la mateixa manera que anestesiem un animal de manera gradual, primerament sedem a la mascota i posteriorment induïm l’anestèsia genera, el despertar de l’animal s’ha de fer de la mateixa manera, de forma progressiva i gradual. Si aquesta recuperació es fa de manera ràpida i brusca, els pacients, sobretot els canins, tenen despertar complicats.

Els pacients felins solen tenir millor despertar que els gossos, menys aquells en què l’efecte de la ketamina pugui ser superior al desitjat. En aquests casos poden patir al·lucinacions i rigidesa.

Hi ha races específiques de gossos que, fem el que fem, és d’esperar que tinguin un mal despertar, aquestes races són per exemple els galgos, els akitas inu i els huskies.

Durant la recuperació anestèsica, és de vital importància controlar totes les constants vitals com ara freqüència cardíaca, freqüència respiratòria, CO2 expirat, oxigen en sang, pols, color de les mucoses, pressió arterial, etc., donat que qualsevol canvi en la normalitat d’aquests paràmetres permetrà actuar de manera precoç davant de qualsevol problema.

Durant el despertar anestèsic i durant tota la recuperació el pacient portarà seroteràpia que permetrà mantenir constant la pressió arterial així com la seva hidratació.