Neurologia i Neurocirurgia


A l’Hospital Veterinari Garbí atenem tot tipus de patologies relacionades amb el sistema nerviós, tant central com perifèric, tals com convulsions, paràlisi, coixeres d’origen neurològic, tremolors, alteracions de nervis cranials, etc.

Sovint, aquestes patologies requereixen de l’ús de tècniques d’imatge avançades, tals com el TAC o la ressonància magnètica o l’electromiografia.

Hi ha patologies del sistema nerviós que requereixen la col·laboració amb laboratoris especialitzats d’Estats Units.

L’Hospital Veterinari Garbí ofereix un servei d’urgències neurològiques les 24 hores del dia.