Cardiologia

Les patologies cardíaques s’han de diagnosticar de manera precoç per tal de poder donar una millor esperança i qualitat de vida.

A l’Hospital Veterinari Garbí comptem amb aparells especialitzats tals com l’electrocardiograma, l’equip de rajos o l’ecocardiògraf que ens permet visualitzar i interpretar la funcionalitat cardíaca d’aquells animals que sospitem poden tenir alguna patologia relacionada amb el sistema cardiorespiratori.