Quiròfans i Prequiròfan

Quiròfans

L’Hospital Veterinari Garbí compta amb dos quirofans totalment equipats amb equips d’anestèsia amb ventilació mecànica i monitorització multiparamètrica. Un dels quiròfans està destinat a cirurgia de teixits tous i l’altre a cirurgia ortopèdica i neurocirurgia. Comptem amb equips quirúrgics d’última generació tals com motor, bisturí elèctric monopolar i bisturí elèctric bipolar.

 

Prequiròfan

L’Hospital Veterinari Garbí compta amb prequiròfan equipat amb anestèsia inhalatòria que permet la preparació i neteja dels animals que han d’entrar a quiròfan. Tots els animals que s’han d’intervenir porten una via per on es subministra l’anestèsic inductor així com la fluïdoteràpia durant la cirurgia.