Hospitalització 24h i UCI

Servei d’Hospitalització i Cures Intensives

El Servei d’Hospitalització i Cures Intensives de l’Hospital Veterinari Garbí és el departament encarregat d’atendre aquells pacients que es troben en un estat de salut greu, necessiten monitorització continuada i/o requereixen d’intervenció quirúrgica.

Els animals que, degut a la patologia que presenten, es recomana ingressar a les nostres instal·lacions (UCI) rebran assistència per part d’un equip de veterinaris i auxiliars altament qualificat. Tots els procediments que es realitzen dins de l’Àrea d’Hospitalització es regeixen segons protocols i guies formulades per especialistes en Medicina Intensiva, que s’actualitzen constantment basant-se en les publicacions científiques més actuals.

Si el seu animal ha hagut de ser ingressat, rebrà assistència mèdica i quirúrgica les 24 hores del dia. Els pacients seran acomodats en mòduls individuals adequats a la seva mida i necessitats, es realitzaran contínues exploracions físiques, s’oferirà aigua i aliment d’alta gamma i sortiran a passejar mínim 3 cops al dia, sempre que el seu estat general ho permeti.

 

Instal·lacions


L’Hospital Veterinari Garbí compta amb 5 sales d’hospitalització preparades per a les diferents espècies que atenem (gossos, gats, animals exòtics i pacients amb malalties infeccioses).

Els animals que pateixen malalties infeccioses compten amb una sala d’aïllament totalment equipada per poder guarir aquests tipus de patologies i que la mascota estigui confortable.

Els gats compten amb una sala d’hospitalització únicament per a l’espècie felina que cobreix les necessitats específiques dels gats. En cada box d’hospitalització el gat compta amb zones separades pel sorrar i l’aliment. També compten amb una zona on es poden amagar. Aquesta sala compta amb difusió continua de feromones felines per tal de reduir l’estrés i que la seva estança sigui confortable.

Cada sala està totalment equipada i compta amb tot el material necessari per a cada espècie i tipus de pacient. Comptem amb aparells de monitorització avançada, laboratori, anestèsia i diagnòstic per la imatge d’última generació a disposició dels nostres pacients hospitalitzats. Pels pacients en estat crític disposem d’una unitat UCI tipus bressol que garanteix la seva confortabilitat i constant monitorització.

 

Ingrés a les nostres instal·lacions (UCI)

Si la seva mascota ha de ser hospitalitzada, en el moment de la visita el veterinari li proporcionarà el document de Consentiment Informat d’Hospitalització i un pressupost orientatiu que haurà de comprendre, acceptar i signar per autoritzar l’ingrés del pacient.

S’haurà d’abonar 50% del pressupost en el moment de l’ingrés. En el cas d’haver de realitzar més proves o procediments medico-quirúrgics no pressupostats inicialment, es comunicarà al propietari per autoritzar un canvi en el pressupost.

L’hospital i el personal veterinari no es farà responsable de les complicacions derivades de la pròpia patologia que pateix l’animal que puguin aparèixer durant el temps d’hospitalització, ni derivades de les proves diagnòstiques realitzades.

 

Objectes personals

No s’acceptaran objectes personals del pacient a l’àrea d’hospitalització (collars, corretges, joguines, llits, mantes, etc.). Si el propietari decideix deixar-los es farà responsable de la seva possible pèrdua o desperfecte.

 

Horari de visites i trucades informatives

S’informarà als propietaris de l’evolució del pacient via telefònica de 8:00 a 9:00 i personalment durant l’horari de visites:

  • Dilluns a divendres: matí 12:00 – 13:00 i tarda 19:00 – 20:00
  • Caps de setmana:     tarda 18:00 – 19:00
  • Festius:                     tarda 18:00 – 19:00

La col·laboració dels propietaris és molt important en el procés de recuperació dels pacients hospitalitzats, per això els recomanem que acudeixin a les visites per establir contacte afectuós i estimular a la seva mascota (treure-la a passejar, portar menjar apetitós de casa, etc.).

Alhora els demanem que respectin els horaris de visita per facilitar la tranquil·litat i el descans de la resta d’animals, així com el correcte funcionament de l’hospital. Només s’acceptaran visites fora d’horari o trucades prèvia confirmació amb el veterinari responsable del cas.

Els propietaris amb pacients ingressats seran atesos per ordre d’arribada a l’hospital, però es poden produir retards si s’està atenent una urgència a l’àrea d’hospitalització.

 

Alta hospitalària

L’horari d’altes coincidirà amb l’Horari de Visites dels propietaris i només s’acceptaran altes fora d’horari prèvia confirmació amb el veterinari responsable del cas.

L’alta es realitzarà quan el veterinari consideri que el pacient ha recuperat totes les seves funcions hemodinàmiques i s’ha corregit el problema pel qual va ser hospitalitzat.

Si el propietari vol emportar-se la mascota al domicili abans contradient les recomanacions del veterinari haurà de signar el Document d’Alta voluntària que eximeix a l’Hospital i al personal veterinari de complicacions que puguin derivar-se.

 

Atenció

El nostre equip veterinari s’implica al màxim amb cada pacient que acut a l’Hospital, treballant dia i nit per millorar la seva salut.

Si la vostre mascota ha de ser hospitalitzada o necessita cures intensives posarem a la seva disposició tot l’equipament necessari per arribar a un diagnòstic ràpid i precís, i així poder formular un pla de tractament individualitzat que l’ajudi a superar el procés patològic el més aviat possible.