Sol·licitud de pràctiques

Si desitges realitzar pràctiques a l’Hospital Veterinari Garbí, contacta amb rrhh@unavets.com.