Política de Privacitat

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui es el responsable del tractament de les teves dades personals?

UNAVETS HEALTHCARE S.L. és RESPONSABLE del tractament de les dades personals de L’USUARI i l’informa que aquestes dades seran tractades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què processem les teves dades personals i per què ho fem?

Segons el formulari on hàgim obtingut les teves dades personals, les tractarem de forma confidencial per aconseguir les següents finalitats:

Al formulari Contacte:

 • Respondre a les consultes o qualsevol mena de petició realitzada per l’usuari a través de qualsevol dels formularis de contacte posats a disposició en el lloc web del responsable del tractament. (per l’interès legítim del responsable del tractament, art. 6.1.f RGPD)
 • Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f RGPD).

En el formulari Currículums:

 • Fer partícip l’interessat dels processos de selecció de personal i analitzar el perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar un candidat per al lloc vacant del responsable. (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Quant de temps conservarem les teves dades personals?

Seran conservades durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o existeixin prescripcions legals que dictin la seva custòdia i, quan ja no sigui necessari per a això, seran suprimits amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimat de les dades o la destrucció total d’aquestes.

A qui facilitem les teves dades personals?

No es preveu cap comunicació de dades de caràcter personal a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres prestadors de serveis relacionats amb les comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE del tractament hagi subscrit els contractes de confidencialitat i encarregat del tractament exigits per la normativa de privacitat vigent.

Quins son els teus drets?

Els drets que assisteixen a l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades, i limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es), si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els teus drets:

 • UNAVETS HEALTHCARE S.L.. CARRER FRANCISCO SILVELA, 42 – 28028 MADRID (Madrid).
 • Correu electrònic: protecciondedatos@unavets.com

Dades de contacte del delegat de protecció de dades:

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
ELS USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcades amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentades en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per atendre la seva sol·licitud, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i és responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es proporcionin totes les dades, no hi ha cap garantia que la informació i els serveis proporcionats s’ajustin completament a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el RESPONSABLE del tractament està complint amb tot el que estableix la normativa RGPD i LOPDGDD per al tractament de dades personals sota la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, per la qual cosa són tractades de manera lícita, justa i transparent en relació amb l’interessat i adequada, pertinent i limitada al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives adequades per aplicar les mesures de seguretat establertes pel RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els hi ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre garanties de privacitat, pots contactar amb el RESPONSABLE a través de:

 • UNAVETS HEALTHCARE S.L.. CARRER FRANCISCO SILVELA, 42 – 28028 MADRID (Madrid).
 • Correu electrònic: protecciondedatos@unavets.com

Dades de contacte del delegat de protecció de dades:

 • LEGAL ADAPTA, CALLE RÍO SAN PEDRO N.º 4 1º DCHA, OVIEDO.
 • Correu electrònic: dpo@legaladapta.com